Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny to pomysł na Twoje wnętrze w dobrej cenie !

Ta tańsza alternatywa dla projektu kompleksowego prowadzi do stworzenia FOTOREALISTYCZNYCH WIZUALIZACJI wymarzonych wnętrz. Rozplanowane będą funkcje i główne elementy danych pomieszczeń, dobrane materiały oraz kolorystyka.

Projekt koncepcyjny zawiera opracowanie następujących zagadnień:


Prace przedprojektowe

  1. Określenie oczekiwań inwestora, założeń projektowych, preferowanych rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych w oparciu o ankietę i konsultacje.
  2. W razie braku dokumentacji budowlanej:
Wykonanie inwentaryzacji projektowanych wnętrz – pomiar z natury oraz dokumentacja fotograficzna. ­­


Projekt koncepcyjny

  1. Koncepcja układu pomieszczeń wraz z rozmieszczeniem funkcji w formie rzutu poziomego.
  2. Widoki ścian niezbędne do zobrazowania przedstawionej propozycji.
  3. Inspiracje, wstępne propozycje materiałów wykończeniowych i kolorystyki.
  4. Wizualizacje wnętrz wybranych pomieszczeń.
  5. Dopracowanie idei przedstawionej we wstępnej koncepcji, ścisła współpraca z inwestorem w celu jak najlepszego dostosowania wnętrz do jego potrzeb oraz wprowadzenie zmian sugerowanych przez inwestora.


*Projekt koncepcyjny nie zawiera opracowań technicznych/ wykonawczych.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt „Wyspecjalizowani na starcie”).